Jedná se o ucelenou řadu vitami­nových, aminokyselinových, minerálních a doplňkových preparátů. Jednotlivé přípravky, jejich účinnost, na sebe navazují a především, jsou plně kompatibilní – lze je mísit do jednoho nápoje. To je důležité především v situaci, kdy je potřebné sáhnout ke kombinaci jednotlivých biologicky účinných látek – jejich skupin.

Historie

Programy dotací biologicky účinných látek ( především V. A. M. - vitamíny, aminokyseliny, minerá­lie) mají v chovu zvířat již poměrně dlouhou historii a u některých, především hospodářsky významných druhů zvířat, by se dalo napsat, i tradicí.

V chovu exotických ptáků ještě nelze hovořit o tradici, spíše o kratší historii. Na druhou stranu stá­le více chovatelů se o dotační programy začíná zajímat. Důvodů je několik. Jedním je zvyšující se počet chovatelů domestikovaných druhů ptáků, kde se programy již celkem běžně používají. Dalším je i menší časová náročnost doplňování cestou dotací, než-li pomocí sběru různých doplňků krmné dávky z volné přírody.

Výhody

 • Dotační programy a jejich zavedení do chovu, mají pro chovatele několik výhod. Tou základní je, na základě sestavení a plnění tohoto programu, možnost načasovat, s poměrně velkou přesností ( v řádu 2-3 týdnů) začátek chovné sezóny nebo synchronizaci u většího počtu párů. Toto je důležité, především v chovech druhů, se kterými chovatel soutěží, tedy standardizovaných druhů. Ale možnost načasovat či synchronizovat počátek chovné sezóny může mít význam i u druhů, které mají určité, specifické nároky na krmivo nebo umístění – vegetační sezóna, možnost umístění do voliér apod.
 • Toto je dáno tím, že řízení biologického cyklu, jeho jednotlivých fází, není u tropických druhů vázané na délku světelného dne, jako u druhů v naší, tedy palearktické oblasti. U druhů z tropů či nízkých subtropů se biologický cyklus, jeho jednotlivé fáze, řídí potravní nabídkou. Pokud je dosta­tek potravy, vhodné k odchovu mláďat (plodů, měkkých klíčených či nezralých semen apod.) ptáci hnízdí. Toto období hojnosti je vázáno na období dešťů a dobu následující po něm. Naopak suché období je pro hnízdění nevhodné, protože mizí potravní zdroje. Pro ptáky nastává období biolo­gického klidu.
 • Dotační programy pak v podstatě simulují tuto situaci a to v rovině kvalitativního složení KD (krm­né dávky). V krmivu vhodném pro odchov je pochopitelně mnohem vyšší obsah V. A. M. Látek oproti plně vyzrálým semenům apod. Právě množství a četnost podání V. A. M. látek specifikuje jednotlivé periody ročního biologického cyklu.

Nevýhody

 • Pokud se chovatel rozhodne dotační program ve svém chovu využívat, pak je určitou nevýhodou potřeba jej dodržovat ( i když se nejedná při jeho dodržování o žádnou hodinářská přesnost). Také je třeba mít dostatek zdrojů – preparátů. Při troše dobré vůle se ale tento systém brzy zaběhne.

Preparáty, jejich rozdělení

Používané přípravky lze rozdělit, z pohledu jejich používání, na tři skupiny:

 1. preparáty základní
 2. preparáty cílené
 3. preparáty doplňkové

Preparáty základní:

 • ViMi MULTI
 • ViMi MINERÁL
 • ViMi CALCIUM
 • ViMi COMBI
 • ViMi AMINO

Uvedené přípravky používáme pro běžné zabezpečení přísunu VAM látek po větší část biologického cyklu.

Preparáty cílené:

 • ViMi CHOV
 • ViMi OPEŘENÍ

Tyto přípravky používáme po kratší část ročního biologického cyklu a to vždy cíleně – s nějakým záměrem.

 • ViMi chov – je cíleně určený pro aplikaci v období přípravy na hnízdní cyklus (6-8 týdnů)
 • ViMi opeření – je cíleně určený pro období výměny opeření – přepeřování (4-6 týdnů)

Preparáty doplňkové:

 • Používáme je v průběhu celého ročního biologického cyklu. V některé periodě více, v jiné méně. Nejedná se o dotaci látek s biokatalyzačním účinkem nebo mají tento účinek pouze v malé míře. Obsahují energetické nebo stimulační látky, které jednak dodávají potřebnou energii v období vyšší zátěže organismu (FOS) nebo mají stimulační účinky (ALOE – imunitní systém, SILI – činnost ja­ter). Mohou být také zdrojem kultur užitečných střevních bakterií (PROBIO). Preparát je určen pro skupiny a druhy ptáků, u kterých nepřevažuje enzymatický typ trávení (papoušci, holoubci apod.). Naopak například u pěvců, kde je výrazně enzymatické trávení potravy a také nízké osazení střevní mikroflóry, má daleko větší význam přípravek FOS (fruktooligosacharidy). Další význam mají pre a probiotika v období rekonvalescence, především po aplikaci antibiotik nebo chemakofarmak, kdy dochází k částečnému nebo úplnému vyhubení střevní mikroflóry, včetně jejích užitečných druhů. Zde aplikace ViMi PROBIO přináší dobrý efekt u skupin ptáků se slabším enzymatickým typem trávení.
 • Do skupiny doplňkových preparátů zařazujeme i preparáty, které můžeme, s trochou nadsázky, na­zvat „konzervanty“. V programu ViMi se jedná o preparát ViMi ACID, který používáme k okyse­lení a tím i k jakési konzervaci nápoje. Velká většina patogenů (Salmonella, Clostridia, apod.) se nedokáže v kyselém prostředí zmnožit a ani dlouhodoběji přežívat. Podobně je tomu i kvasinkami a řadou druhů plísní.
 • Obdobný, „konzervační efekt“ má i koloidní stříbro, i když jeho vnitřní používání je kontroverzním tématem. Řada chovatelů jeho aplikaci doporučuje, ale stejně tak druhá část jeho aplikaci odmítá. ViMi koloidní stříbro je určeno primárně k úpravě (v podstatě dezinfekci) nakličovací lázně při máčení, předkličování nebo klíčení semen. Vzhledem ke koncentraci stříbrných iontů (5 ppm) není nebezpečné ani jeho krátkodobé (několik dnů) použití k úpravě pitné vody ptáků. Větší význam lze spatřit především u druhů s nízkým osazením střevní mikroflóry (pěvci). Přípravek působí tak, že ionty stříbra jsou díky opačnému elektrickému náboji přitahovány bakteriemi, plísněmi apod., následně pronikají do jejich těla a likvidují je. Působí ovšem neselektivně, tedy stejně na patogenní i užitečné bakterie. Proto je u druhů s převážně enzymatickým trávením, které nemají střeva hustě osazena acidofilními bakteriemi, efektivita koloidního stříbra vyšší.

Popisy jednotlivých preparátů

Omezíme se pouze na stručný popis. U preparátů s obsahem biokatalyzátorů (VAM) jsou jejich obsahové hodnoty uvedeny v tabulce.

ViMi MULTI

 • Jde o základní preparát. Doplňujeme jím celé potřebné spektrum VAM látek, s vyjímkou vápníku (Ca). ViMi multi je určený především pro periodu biologického klidu a období krmení mláďat.

ViMi AMINO

 • Zvýšený význam má tento preparát především v období krmení mláďat. ViMi AMINO obsahuje většinu esenciálních aminových kyselin, potřebných pro růst a tvorbu opeření mláďat. V tomto období jde o doplněk přípravku
 • ViMi MULTI, který také obsahuje aminokyseliny, ale v menší míře. Dále je ViMi AMINO vhodným doplňkem pro ptáky v rekonvalescenci.

ViMi MINERÁL

 • Jak již název napovídá, jde o doplněk minerálních látek, včetně vápníku (Ca – 10 %). Jedná se vhodný doplněk Ca, především v období biologického klidu, kdy jsou nároky na dotace Ca nižší a to i u samic. Aplikace v jedné týdenní dávce je vhodná i v době krmení mláďat a v době přepe­řování.

ViMi CALCIUM

 • Přípravek s vyšším obsahem vápníku (Ca – 15%), je doplněn o vitamin D3 a stopu hořčíku (Mg). Je vhodný především pro periodu přípravy na hnízdění a to hlavně u samic. V případě problémů se snůškou vykazuje aplikace tohoto preparátu velmi dobré výsledky. Vzhledem k obsahu vitaminu D3, má preparát i charakter pohotovostního vápníku. Význam ViMi CALCIUM je větší i v období krmení mláďat.

ViMi COMBI

 • Na rozdíl od předcházejících, vodo rozpustných preparátů, je ViMi Combi určen pro aplikaci do měkkého krmiva. Jde o směs vitamínů, aminokyselin, minerálií, pohotovostního cukru (dextróza), fruktooligosacharidů (FOS), bentonitu apod. Svým složením je vhodný pro dobu krmení mláďat, ale měl by tvořit doplněk měkkého krmiva ( míchanice, klíčených nebo máčených semen apod.) i v období biologického klidu.

ViMi CHOV

 • tento přípravek má zvýšený podíl vitaminů skupiny B (podílejí se na tvorbě žloutkové koule) a antio­xidantů (vit. E, Se). Obě tyto skupiny látek mají zásadní význam pro reprodukci. Část vitaminů sk. B má velký význam pro tvorbu zásobních látek žloutkové koule - jakési „spižírny“, ze které čerpá embryo v době vývoje ve vajíčku. Antioxidanty pak mají význam pro správný průběh spermiogeneze, ale také chrání některé živiny ve žloutku před peroxidací (krátce před jejich degra­dací). Pokud nemá embryo v zásobě potřebné množství antioxidantů, dojde-li, vůbec, k jeho další­mu vývoji, vylíhnutí a přežije-li do dospělosti, pak ve vlastním rozmnožovacím cyklu, takto od­chovaná samice nedokáže zakomponovat dostatečné množství antioxidantů do žloutku vlastních va­jíček a tím se snižuje životaschopnost embryí, s následně nižší líhnivosti. Tato deficience antioxi­dantů má odpovědnost za řadu nepodařených odchovů.

ViMi OPEŘENÍ

 • Doplněk má zvýšenou hladinu vitamínů sk. B a aminokyselin. Tyto látky mají velký význam pro tvorbu a kvalitu opeření. Především aminokyseliny se sirnou složkou ve své molekule (methionin, cystin) jsou důležité pro tvorbu pera. Podobně např. Biotin (vitamin H) má na tomto procesu podíl, jako biokatalyzátor. Součástí je i dobře vstřebatelná forma jódu, který má význam pro kvalitu, barvu a lesk opeření.
  Preparát je tedy určen především pro období výměny opeření, ale i při ztrátě opeření (lokální, cel­kové).

ViMi FOS

 • Je energetickým doplňkem, složeným z rychleji působícího cukru (dextróza), fruktooligosacharidů (inulin) a maltodextrinu, působícího příznivě na trávení. Doplněk má význam především v období odchovu mláďat, dále v době rekonvalescence ( např. po léčbě antibiotiky ), před plánovanou zátěží (burzy, výstavy, přesuny apod. ). Preparát lze aplikovat do vody i měkkého krmiva nebo přímo na ovoce.

ViMi CHOL

 • Text připravujeme

ViMi IODIN

 • Text připravujeme

ViMi SILI

 • Jde o olej z ostropestřce mariánského, lisovaný za studena. Významnou složkou je pak silybin (sou­část silymarinu), látka která napomáhá regeneraci jaterních buněk. Podáváme hlavně v období od­chovu mláďat, dále v době rekonvalescence ( např. po léčbě antibiotiky ), před plánovanou zátěží (burzy, výstavy, přesuny apod. ). Preparát lze aplikovat měkkého krmiva, klíčených semen nebo pří­mo na ovoce.

Způsob aplikace

Četnost aplikace nám ukáže tabulka, dávkování je uvedeno u každého preparátu na příbalovém letáku. Proč tedy ještě psát o způsobu aplikace ? Je to vůbec důležité ? Odpověď je jednoznačná – ano je !
Řada chovatelů používá VAM výrobky pouze nahodile nebo občas, s odůvodněním, „že je to posta­čující“. Ano, postačující ano, ale taková aplikace není dostatečná. Jednak není cílená a jednak je pouze nárazová.
Dávkování VAM látek má opravdový význam, pokud je dlouhodobé a cílené. Dlouhodobé proto, že účinky těchto biokatalyzátorů se projevují se zpožděním – zhruba 4-6 týdnů. Pokud aplikujeme VAM (především vitamíny) jednorázově a nahodile, nedostaví se prakticky žádný efekt. Tedy efekt ve smyslu zkvalitnění chovu – zlepšení snůšky, zvýšení oplozenosti, líhnivosti, odchovatelnosti mláďat, jejich odolnosti a v neposlední řadě i zkvalitnění ptáků co do velikosti. Uvedené problémy postihují v první řadě chovatele drobných astrildů, ale i kanárů a ostatních zrnozobých pěvců. Je to dáno rychlostí metabolismu (látkové přeměny). Drobní ptáci mají velmi rychlý metabolismus a po­třebují mnohem více energie, než-li ptáci větší. Energie znamená více živin a více živin znamená více biokatalyzátorů. Pokud je podávání nahodilé, ztrácí svůj praktický význam, snad s vyjímkou ptáků v rekonvalescenci. Proč tedy schéma aplikace VAM látek měnit ? A proč nemít jeden univer­sální preparát ? Vysvětlení je jednoduché.

Jak již bylo výše uvedeno u ptáků z tropů je jejich roční biologický rytmus řízen nabídkou potravy- tedy i biokatalyzátorů. Pokud je dostatek vhodné, odchovné potravy (nedozrálá, klíčená semena, hmyz apod.) ptáci hnízdí. Při nedostatku takovýchto potravních zdrojů se ptáci dostávají do útlumu, tedy hnízdního. Tento model je dědičný a tedy těžko změnitelný – trvá to velmi dlouho. Proto se jeví jako jednodušší, přizpůsobit výživu ptáků tomuto modelu. Z pohledu krmení, jeho kvality, pest­rosti a hlavně obsahu biokatalyzátorů. Roční biologický cyklus lze pak rozdělit na několik period.

 1. Období biologického klidu
 2. Období přípravy na hnízdění
 3. Období krmení mláďat
 4. Období přepeření
 5. Období výstav, přehlídek – je specifické pro chovatele standardizovaných druhů ptáků

Období biologického klidu

 • V tomto období by mělo dojít k celkovému odpočinku organismu, jeho regeneraci, doplnění rezerv. V klidové periodě dotujeme VAM málo, pro většinu druhů postačí 1-2 týdenní dávky (u samic spíše dvě, u samců jedna). Snažíme se ale o zvýšenou aplikaci regeneračních a stimulačních preparátů – ViMi ALOE, SILI, FOS. Je dobré, aby délka tohoto období byla minimálně 4 měsíce.

Období přípravy na hnízdění

 • Z hlediska úspěšnosti chovné sezóny – odchovu- je tato perioda rozhodující. V tomto období se musí dokončit regenerace organismu, který by měl být předzásoben živinami, nutnými pro nad­cházející hnízdní sezónu. Musíme také ptáky stimulovat k rozmnožovacímu chování. Někdy je toto období označováno jako přechodné nebo výstižněji jako vzestupný přechod. Nároky na potřebu VAM vzrůstají a musí stoupat i jejich dotace. Zásadní je ale požadavek, aby tento přechod nebyl náhlý, ale postupný. Podobně se tak děje i ve volné přírodě. Pozvolna zvyšujeme četnost dávek VAM a přecházíme na cílené preparáty pro tuto periodu (ViMi CHOV ), zvýší se četnost aplikací ViMi CALCI a to hlavně u samic. Tento přechod realizujeme po dobu minimálně 6 týdnů s tím, že poslední 2 – 3 týdny aplikujeme uvedené preparáty 5 x týdně.
 • Toto období končí zasednutím ptáků na snůšku. Pokud ptáci staví hnízdo či začínají upravovat hnízdní dutinu, zakonzervujeme stav v aplikaci VAM a po zasednutí přecházíme na preparáty zá­kladní s četností dávek jako v klidové periodě. Zhruba 2-4 dny před předpokládaným líhnutím mlá­ďat přecházíme na pravidelnou aplikaci preparátů určených pro období krmení mláďat.

Období krmení mláďat

 • Perioda začíná těsně před líhnutím mláďat a pokračuje po celé hnízdní období. Aplikujeme ViMi MULTI 3x týdně, CALCI 2x týdně, MINERÁL 1x týdně. Preparát ViMi COMBI přidáváme do od­chovného krmiva a u skupin, kde nepřevládá enzymatické trávení (holoubci, papoušci apod.) nasa­díme ViMi PROBIO 3x týdně do odchovného krmiva. Preparát ViMi FOS aplikujeme, podobně jako ViMi SILI  2 – 3 x týdně.

Období přepeřování

 • Perioda trvá zhruba 4-6 týdnů (někdy i déle). Výhodou je, pokud se nám podaří synchronizovat přepeřování do co nejkratšího časového úseku. Přecházíme na preparát ViMi OPEŘENÍ a podáváme až 5 dávek týdně. Doplňujeme o 1 – 2 týdenní dávky ViMi AMINO. Toto udržujeme až do úplné výměny opeření. Po ukončení přepeřování opět plynule přecházíme do období biologického klidu.

Období výstav

 • Je specifické pro chovatele standardizovaných druhů. V této krátké periodě podáváme ViMi ANTISTRES cca 3 - 5 dnů před samotnou výstavou, společně s ViMi FOS. Pokud ptáci absolvují více výstav, postupujeme obdobně.
  Vše potřebné shrnuje tabulka ViMi programu, kde jsou uvedeny preparáty, četnost dávek za týden i velikost dávek (to je uvedeno i na příbalovém letáku jednotlivých preparátů).
Máte nějaké dotazy?
Napište mi
­